LabelView od TekLynx

Obľúbený dizajnér Labelview umožňuje veľmi jednoduchý spôsob návrhu etikety s vložením potrebných objektov (čiarového kódu, grafického objektu a textu). K dispozícii sú všetky Vaše TTF fonty zo systému Windows. Vo vyšších verziách programu je k dispozícii databázový editor, umožňujúci napojenie dynamických polí na dátové zdroje (SQL, ODBC, OLE DB). Bežné funkcie ako vkladanie textu, čiar. kódov a grafiky sú pre všetky verzie spoločné a nie sú v prehľade uvádzané. Vo verzii Gold je možnosť priameho vkladania reťazcov do polí etikety z externého hw zariadení (snímače a pod.).

Demo verzia zadarmo na 30 dní alebo 100 štartovaní tu.

 

Obľúbený dizajnér Labelview umožňuje veľmi jednoduchý spôsob návrhu etikety s vložením potrebných objektov (čiarového kódu, grafického objektu a textu). K dispozícii sú všetky Vaše TTF fonty zo systému Windows. Vo vyšších verziách programu je k dispozícii databázový editor, umožňujúci napojenie dynamických polí na dátové zdroje (SQL, ODBC, OLE DB). Bežné funkcie ako vkladanie textu, čiar. kódov a grafiky sú pre všetky verzie spoločné a nie sú v prehľade uvádzané. Vo verzii Gold je možnosť priameho vkladania reťazcov do polí etikety z externého hw zariadení (snímače a pod.).

 

K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

Funkcia / Verzia

Basic

Pro

Gold

Špeciálna edícia RunTime 

 

X

X

Konverzia na emuláciu príkazov termotlačiarní 

 

 

X

Import grafických objektov 

X

X

X

Určenie pozície objektu súradnicami

X

X

X

ASCII databázy 

 

X

X

Pripojený databázový editor 

 

X

X

ODBC pripojenie 

 

X

X

OLE DB pripojenie 

 

X

X

Vkladanie grafických objektov z databázy

 

X

X

Vstup dát zo sériový portov 

 

 

X

Generátor formulárov v jazyku Visual Basic 

 

 

X

Správca tlačových úloh 

 

 

X

Inkrementace v zadaných intervaloch pre textové, dátové a časové polia

 

X

X

V základnej verzii (online aktivácia, je ptorebné pripojenie k internetu) je softvér distribuovaný elektronicky: zákazník dostane emailom link na stiahnutie inštalačného balíčka a licenčné číslo je mu zaslané emailom na adresu uvedenú v objednávke.