CodeSoft od TekLynx

CODESOFT vytvára veľmi jednoduchým a intuitívnym spôsobom ľubovoľný dizajn vašich etikiet alebo iných potláčaných štítok a ich okamžitú tlač na ktorejkoľvek tlačiarni. S CODESOFT je tlač štítkov a technológia RFID ľahko integrovateľná do existujúcich procesov.

Demo verzia zadarmo na 30 dní alebo 100 štartovaní tu.

CODESOFT vytvára veľmi jednoduchým a intuitívnym spôsobom ľubovoľný dizajn vašich etikiet alebo iných potláčaných štítok a ich okamžitú tlač na ktorejkoľvek tlačiarni. S CODESOFT je tlač štítkov a technológia RFID ľahko integrovateľná do existujúcich procesov.

Najrozšírenejšie programové vybavenie Codesoft pre návrh a tlač etikiet umožňuje veľmi jednoduchý spôsob návrhu etikety s vložením potrebných objektov (čiarového kódu, grafického objektu a textu). K dispozícii sú všetky Vaše TTF fonty zo systému Windows. Vo vyšších verziách programu je k dispozícii databázový editor, umožňujúci napojenie dynamických polí na dátové zdroje (SQL, ODBC, OLE DB), ďalej možnosť priameho vkladania reťazcov do polí etikety z externého hw zariadení (snímače a pod.). K dispozícii sú nasledujúce funkcie (bežné funkcie ako vkladanie textu, čiar. Kódov a grafiky sú pre všetky verzie spoločné a nie sú v prehľade uvádzané):

Funkcia / Verzia Lite Pro Enterprise

Špeciálna edícia Runtime (len tlač bez možnosti editácie masky etiekty)

    X

Sieťová verzia (network edition)

    X

Konverzia na emuláciu príkazov termotlačiarní

X X X

Funkcia Undo pre spätné kroky pri editácii etikety (40 krokov)

X X X

Automatické ukladanie etikety

X X X

Ochrana etiekty heslom

  X X

Zamykanie pozície objekt

    X

Export etikety v grafickom formáte

    X

Programovanie RFID etikiet pri tlači

    X

Vyplnenie objektu textom

    X

Vstup dát do polí z exter. zariadenie na sériovom porte

  X X

Podpora ActiveX príkazov a funkcií

  X X

Spolupráca s SQL

    X

Tlač na ostatných typoch tlačiarní (okrem termotransférové​​

  X X
CodeSoft od TekLynx