QR kódy na obaloch

QR kódy sa na obaloch používajú v mnohých krajinách. Na Slovensku sa s nimi stretávame zatiaľ len sporadicky, ale podľa mňa čoskoro zavítajú aj k nám, veď máme čoraz viac smartfónov, a marketingoví špecialisti sa chopia každej príležitosti, aby zákazníkov prilákali pomocou novej technológie.

QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave. Nech je čiarový kód umiestnený hocikde, väčšinou sa môže pomocou správneho mobilného telefónu (a softvéru, ktorý sa v ňom nachádza) rýchlo odčítať, a užívateľ získava prístup k informáciám, ktoré sú v ňom uložené. Možnosti jeho využitia sú rozmanité.

Jednou z možných oblastí využitia QR kódov je obal. So zákazníkmi sa možno takýmto spôsobom podeliť o množstvo informácií, ba ich možno aj zabaviť. Keďže plocha obalu je často príliš malá, používanie QR kódov sa môže veru osvedčiť.

Uveďme niekoľko príkladov z medzinárodnej praxe používania QR kódov na obaloch.

ZÁBAVA, HRY O CENY: Nemecká Coca-Cola pridala QR kód na svoje nové, 25 cl-ové hliníkové fľaše, kde kód spotrebiteľov presmeroval na domovskú stránku kampane, umožňujúc tým prístup k novinkám zo sveta hudby. Nebolo to však prvým okamihom využitia QR kódov zo strany Coke - použila ich už aj v Japonsku. Samozrejme ich použil aj veľký konkurent Pepsi, a to na presmerovanie svojich zákazníkov na webovú stránku hry o rôzne ceny. Keďže QR kód bol umiestnený na časti obalu, kde bol dobre viditeľný, fungoval len ako domovská stránka.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ: Trochu iný prístup k využitiu QR kódov si zvolilo Home Depot. Prostredníctvom kódov na obaloch poskytuje informácie. Napr. na "obale" kvetín poskytuje zákazníkovi údaje o potrebe svetla a vody, ktoré by sa na obale dali uviesť len veľmi malými písmenami, alebo by sa na obal ani nezmestili. Na zdieľanie informácií použil QR kódy na obaloch aj McDonalds. Tým sa nová zábavná technika spája s funkcionalitou, a QR kódy sa stávajú užitočným.

SÚČASŤ DIZAJNU: Na limitovanom vydaní šampanských Don Perignon sa nachádzali tzv. dizajnérske QR kódy, a dali sa tak zaradiť do dizajnu obalov aj na menej funkcionalistických trhoch než Japonsko. Veď častou výčitkou voči uvádzaniu QR kódov na obaloch je, že škaredia dizajn.

A kedy by sa mal QR kód na obale použiť? Pri jeho použití treba dbať na to, aby prispieval k nákupnému zážitku, a neuvádzal sa len kvôli trendu. Dôležité je, aby sa dal ľahko čítať. A samozrejme je neyhnutné vyvolať v zákazníkovi túžbu po jeho odčítaní.

Vy odčítavate každý kód, s ktorým sa stretnete?