Postoj, chvíľa, si krásna!

A druhé X je za nami. Mohli by sme povedať, že túto vetu necháme bez komentára - ale nie. Radšej nie.

 

Oslavuje sa! Otvoríme trebárs aj to šampanské, a budeme mať aj tortu - s prekrásnym QR-kódom z marcipánu. Áno, sme veľmi radi. Nielenže sme "prežili" dvadsať rokov, ale z istého hľadiska sme sa aj kryštalizovali, vyvíjali  i my sami. Zostali sme z časti konzervatívnymi, ale to je podľa našej filozofie veľmi dobré.

Cesta bola občas tŕnistá a hrboľatá, a ešte stále je. Nevadí. Akceptujeme veci také, akými sú.

Týmto by sme sa chceli poďakovať našim klientom, partnerom, a kolegom, že boli súčasťou našej cesty. Bez vás by to celé nemalo zmysel.

A teraz si pripime na úspešné tretie desaťročie.... ! :)