Print heads for TEC B-452 | Hlavy pre TEC B-452

Have a TEC B-452, and need a new print head? Don't hesitate to contact us, we still have some of them on stock!

Máte funkčnú B-452-ku, a potrebujete nové tlačové hlavy? Neváhajte, kontaktujte nás, ešte máme niekoľko na sklade!